Wikia

Chihayafuru Wiki

Characters

Comments15
244pages on
this wiki
Slider-Characters

This is a list of characters that appear in the Chihayafuru series.

The Main Characters

Main Characters
Chihaya Ayase portrait Arata Wataya prof Taichi Mashima portrait Kanade Oe portrait
Chihaya Ayase Arata Wataya Taichi Mashima Kanade Oe
Yuusei Nishida Portrait Tsutomu Komano portrait Sumire Hanano portrait 7645
Yusei Nishida Tsutomu Komano Sumire Hanano Akihiro Tsukuba

Families

The Ayase Family
Chihaya Ayase prof Chitose Ayase prof Chieko Ayase prof Kenji
Chihaya Ayase Chitose Ayase Chieko Ayase Kenji Ayase
The Wataya Family
Arata Wataya prof Mari Wataya prof Akira Wataya prof Hajime Wataya prof
Arata Wataya Mari Wataya Akira Wataya Hajime Wataya
The Mashima Family
Taichi Mashima prof Reiko Mashima prof Rika Mashima prof
Taichi Mashima Reiko Mashima Rika Mashima
The Nishida Family
Yukari Yuusei Nishida Portrait
Yukari Nishida Yusei Nishida
The Oe Family
Rieko oe Oe
Rieko Oe Kanade Oe

Karuta Competitors

Hokuō Academy Karuta Club
Akito Sudou prof Nayuta Amakasu prof Hiro Kinashi prof Ryuugasaki prof
Akito Sudō Nayuta Amakasu Hiro Kinashi Ryūgasaki
Takuma prof
Takuma
Other Competitors
Yasuda prof Sano prof
Yumin Tachikawa Megumu Kanai
Yumi Yamamoto Tachikawa Ririka Megumu Ousaka Sakura Kanai
Murao 1 Rion
Shinichi Murao Rion Yamashiro

Meijins & Queens

Current Meijin and Queen
Chihayafuru Episode 34.mp4 000131673 Hisashi suo 37600
Shinobu Wakamiya Hisashi Suo

Others

Teachers
Dr. Harada prof Taeko Miyauchi prof Futoshi Kitano
Harada Taeko Miyauchi Futoshi Mochida Kitano
Midori
Midori Sakurazawa Classmates
Yuu prof Michiru
Yu Michiru Horikawa

Around Wikia's network

Random Wiki